Værd at vide om ventiler i et hydraulisk system

7

sponsoreret

Helt grundlæggende har ventiler i et hydraulisk system den egenskab, at de sørger for at tilpasse hydraulikpumpens effektivitet og ydelse til det egentlige behov eller sikre, at der bliver tilført den rigtige mængde af væske til de specifikke steder ved det korrekte tryk.

Det vil altså sige, at ventiler i et hydraulisk system både skal sørge for at regulere trykket og flowet samt retningsbestemme og afspærre. Ventilens funktion kommer desuden an på, hvilken du vælger, da nogle typer er forsynet med flere funktioner.

Du skal dog være opmærksom på, at ventiler giver et tryktab i hydrauliksystemet uanset, om de kommer med den ene eller den anden funktion. Du skal derfor sørge for, at tryktabet fra ventilerne er så småt som muligt.

Hvilke ventiler findes der?
Der findes flere forskellige ventiler, som kan bruges i et hydraulisk system. Disse er følgende:

  • Afspærringsventiler/kontraventiler
  • Retningsventiler
  • Trykventiler
  • Strømventiler

 

Kontraventil
En kontraventil skal sikre, at hydraulikvæskens flow kun kommer fra en enkelt retning. Kontraventiler kan fås i flere forskellige varianter alt efter den funktion, du ønsker, at ventilen skal have.

Retningsventil
En retningsventil sørger for at afspærre, justere og retningsbestemme flowet af væske. Retningsventiler fås i flere udgaver afhængig af, hvilken funktion du har brug for.

 

Trykventil
En trykventil regulerer og begrænser det hydrauliske tryk alt efter selve forbrugsstedet. Trykventiler kan opdeles i flere grupper.

 

Strømventil
En strømventil sørger for at regulere flowet af væske til de pågældende forbrugssteder, så du opnår det, du ønsker. Der findes en del forskellige strømventiler.