Alle miljøtilladelser til skibsophug er på plads på havnen i Grenå

7

sponsoreret

Hos Fornæs Aps, der står for miljørigtig skibsophug på havnen i Grenå, har man alle de nødvendige miljøtilladelser, så konventioner, love og regler overholdes, når de store skibe pilles fra hinanden, og delene derfra videresælges eller destrueres. 

Det kan måske være svært at forestille sig et sted, hvor små og store skibe ophugges efter alle regler og forskrifter, uden det går ud over miljøet på en fatal og destruktiv måde. Men sådan er tilfældet i Grenå.

På havnen findes nemlig selskabet Fornæs Aps, der siden 1993 har ophugget langt over 1500 skibe ifølge deres egen hjemmeside.

Mediebilledet har i mange år bestået af skrækbilleder fra strande i lande som eksempelvis Indien, hvor ansatte har arbejdet under uhumske vilkår til slavelignende lønninger, når der er blevet fortalt historier om skibsophug.

Men i Grenå kan man i stedet fremvise et glansbillede, der kan holde til at blive kigget efter i alle hjørner og kanter.

Der er nemlig styr på alle de nødvendige miljøtilladelser til ophugning og håndtering af farligt skibsaffald, og alle metaller bliver genanvendt, mens uanvendeligt affald deponeres eller destrueres efter loven.

Fornæs skibsophug køber løbende skibe til ophug, mens selskabet også sælger stort set alt i skibsudstyr.